Stockholms Sjukhem

Hus A behövdes omfattande ombyggnation för att klara dagens krav på vårdhygien, arbetsmiljö, tillgänglighet och flexibilitet.

Rivning till stomme och ny rumsindelning. Nya installationer för ventilation, kyla, värme, sprinkler, medicinska gaser, kallelsesystem, el, tele och data och två helt nya hissar. Dessutom utvändig omfärgning av fasad, nytt plåttak och delvis påbyggnad för fläktrum var några av momenten i denna omfattande ombyggnation.

Hela projektet genomfördes i direkt anslutning till vårdavdelningar med ljudkänsliga patienter – något som ställde höga krav både på planering och på kommunikationen med vårdpersonal, drift, sjukhemsledning och övriga aktörer. Samtidigt var det viktigt att arbeta med stor varsamhet för att inte riskera oplanerade el- och vattenavbrott.

Ombyggnaden är nu avslutad och vi har fått fortsatt förtroende i form av nya uppdrag från samma uppdragsgivare.

Ombyggnaden är nu avslutad och vi har fått fortsatt förtroende i form av nya uppdrag från samma uppdragsgivare.