Styrpinnen 15 – Bankpalatset

Vasakronan totalrenoverar fastigheten Styrpinnen 15 vid Kungsträdgården. Utöver att det befintliga huset byggs om med ny planlösning, nya tekniska installationer och en påbyggnad i tre plan så sker även en grundförstärkning nere i källaren med nya stålrörspålar.

Byggnaden som uppfördes i slutet av 1800-talet och är ritad av Erik Lallerstedt. Den byggdes åt Hernösands Enskilda Bank, och även sista hyresgäst före projektstarten var en bank. Delar av byggnaden är kulturhistoriskt skyddade, så bland annat bevaras de vackra trapphusen mot Kungsträdgårdsgatan och Näckströmsgatan liksom även det ursprungliga styrelserummet på andra våningen.

Exteriört från Kungsträdgårdsgatan så kommer byggnaden att se likadan ut. Den del av huskroppen som finns längs Näckströmsgatan får en påbyggnation i trä och plåt och med solceller och sedum på taket. Totalt handlar det om en tillbyggnad på 500 kvm, den sammanlagda ytan i huset blir ca 4300 kvm.

C&M projekts uppdrag är att tillhandahålla projektledning, projekteringsledning, BAS-P, byggledning och kontrollansvar enligt PBL.

Utöver projektets komplexitet med ombyggnadsarbeten i en gammal sekelskiftesbyggnad är logistiken kring fastigheten som är belägen mitt i city en stor utmaning. Detaljerad logistikplanering kring leveranser till och från bygget, tät samordning mellan entreprenaderna i huset tillsammans med ständigt nya och kreativa lösningar har varit nyckeln för framdriften av projektet.