Kvarteret Gjutmästaren

Ett invecklat och spännande uppdrag med många parametrar för att förvalta ett kulturarv och samtidigt erbjuda moderna och funktionsenliga lokaler till hyresgästen.

Kvarteret Gjutmästaren är idag blåmärkt av Stockholms stadsmuseum och har därmed den högsta kulturhistoriska klassningen. Att arbeta med blåmärkta fastigheter har sina utmaningar och under projekttidens gång dök det upp ett antal nya förutsättningar, till exempel brister i de tekniska systemen, som innebar flera tilläggs- och ändringsarbeten.

Idag är ombyggnaden avslutad och Stockholm Vatten har fått ett nytt, ljust huvudkontor i den anrika industrimiljön.

Idag är ombyggnaden avslutad och Stockholm Vatten har fått ett nytt, ljust huvudkontor i den anrika industrimiljön.