Kv Såpsjudaren 15

I detta uppdrag har C&M Projekt hjälpt KLP Fastigheter med hyresgästanpassningar av kontor och butiker i kvarteret Såpsjudaren 15, på adressen Birger Jarlsgatan 43. I projektet genomfördes även en renovering av allmänna utrymmen samt en energiutredning avseende energi och klimat för hela fastigheten. Då flera av hyresgästerna hade sina verksamheter i drift under renoveringarna krävdes en noggrann samordning för att deras verksamheter inte skulle bli störda.

I bottenvåningen var det hyresgästerna KVIK och Add Nature som fick nyrenoverade butikslokaler. På plan 4-7 var det hyresgästerna De Lage Landen och Addtech som hade kvarvarande verksamhet medan KLP Fastigheter, Soundtrack och Clear Channel flyttade in som nya hyresgäster i de renoverade kontorslokalerna.

Projektet pågick 2014-2016 och C&M Projekt ansvarade för projektledning, projektering och byggledning. Totalt omfattade projektet ca 6 000 kvm BTA.

KLP Fastigheter AB ägs av den Norges största pensionsbolag, KLP.