Upphandling

I samband med upphandling av entreprenörer och konsulter kan C&M projekt vara behjälpliga med att hantera hela upphandlingsprocessen. I upphandlingsskedet upprättar vi administrativa föreskrifter och sammanställer förfrågningsunderlaget. Vi väljer tillsammans med vår uppdragsgivare ut acceptabla anbudslämnare och sänder ut förfrågan till dessa. Kalkyler upprättas för att ha prismässiga underlag inför upphandlingen. Tillsammans med vår uppdragsgivare utför vi upphandlingen och sköter erforderlig administration.

Vi har även goda kunskaper och erfarenhet av upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Många av våra uppdragsgivare är offentliga så vi genomför kontinuerligt upphandlingar enligt LOU.