Statusbedömningar

Vid statusbedömning av fastigheter eller hela fastighetsbestånd kan C&M projekt leda arbetet med att göra erforderliga besiktningar och inventeringar av fastigheten och dess installationers status. Förslag till åtgärdsprogram med rekommenderad prioriteringsordning samt kostnadskalkyl för åtgärderna upprättas, allt för att kunna ge vår uppdragsgivare ett underlag för strategiska beslut avseende fastigheten.