Projekteringsledning

C&M projekt leder projekteringsgruppens arbete för framtagande av handlingar i olika skeden. Allt från förstudier och förslagshandlingar i tidiga skeden till programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I vårt uppdrag ingår även att se till att vår uppdragsgivare får relationshandlingar i samband med varje projektavslut. Detta innebär att vi upprättar tidplaner för projekteringsarbetet, handlar upp konsulter och leder deras arbete med framtagande av handlingar.

Vi ser till att kundens önskemål avseende kvalitet, miljö och ekonomi inarbetas samt att krav avseende arbetsmiljö och miljö beaktas. Vi säkerställer kort sagt att kundens samtliga önskemål inarbetas i handlingarna samtidigt som gällande regelverk beaktas.