Kalkyl

C&M åtar sig kalkyluppdrag i hela byggprocessen. Från att utifrån byggnadsprogram upprätta kostnadsuppskattningar för investeringsbeslut till att göra detaljkalkyler utifrån färdigt förfrågningsunderlag för prismässigt underlag vid upphandling av entreprenörer. C&M projekt arbetar i inom branschen namnkunniga kalkylprogram och har en stor erfarenhetsbank som underlag.