Byggledning

Vår filosofi är att man bäst löser problem innan de uppkommer. Under produktionen har vi alltid hög närvaro på arbetsplatsen för att se till att entreprenören utför arbetet enligt överenskommen tidplan samt att ekonomi-, kvalitets- och miljöplaner följs.

Våra byggledare tar hand om projektstyrningen på plats genom ständiga avstämningar och uppföljningar mot tidplan. Samtidigt administrerar vi avvikelser avseende både tekniska lösningar och kostnader. Våra ledord under produktionen är framförhållning, struktur och dokumentation.

Vi utför traditionell byggledning under funktions- och utförandeentreprenader men kan även tillhandahålla fullständiga platsorganisationer för delade entreprenader.