Byggarbetsmiljösamordnare för Planering och Projektering (BAS-P)

De flesta av våra konsulter har erfarenhet av att ta rollen som BAS-P i uppdrag, några är dessutom certifierade Bas-P. Vanligtvis agerar vi som BAS-P parallellt med vår roll som projekterings- eller projektledare, men vi har även möjlighet att endast agera som BAS-P.

I vårt uppdrag som BAS-P ansvarar vi för att samordna byggarbetsmiljön i planerings- och projekteringsskedet. Vi fokuserar även på driftskedet / förvaltningsskedet för att minimera framtida arbetsmiljörisker.

Som BAS-P ansvarar vi för att en arbetsmiljöplan upprättas. I Arbetsmiljöplanen identifierar vi, tillsammans med övriga konsulter i projektet, bedömda arbetsmiljörisker samt tar fram förslag till entreprenören på hur dessa risker kan hanteras i entreprenaden.

Under projekteringsskedet säkerställer vi även att övriga konsulter har beaktat Arbetsmiljölagen (AML) inkl. tillhörande föreskrifter.