Varför välja oss?

 

C&M projekt AB arbetar med projektledning för hela byggprocessen. Vår affärsidé är att med engagemang och kompetens utgöra drivkraften i fastighetsprojekt.

Just detta engagemang och service är viktigt för oss, vi vill ge våra kunder bästa möjliga service. I detta engagemang ingår även att se till att våra kunder får det bästa resultatet med hänsyn till ekonomi, estetik och teknik, allt efter kundens önskemål.

  • Vi ansvarar för projektets tidplan och att kraven på ekonomi, kvalitet och miljö uppfylls.
  • Vi utgår från kundens behov och arbetar engagerat och målmedvetet för att uppfylla deras mål.
  • Vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor – något som uppskattas av våra kunder.
  • Vi för alltid en dialog med samtliga projektintressenter. Vi nöjer oss inte med att vår kund blir nöjd utan att även kundens kund, t ex lokalhyresgästen får del av vår service och kunskap.
  • Vi kombinerar bred teknisk kompetens med en hög servicenivå.
Vår miljöpolicy

C&M projekt ska vara och uppfattas som ett miljövänligt företag. Utifrån vårt interna arbete och våra kunders krav och behov ska vi främja ett långsiktigt miljöarbete och en hållbar samhällsutveckling.

C&M projekt ska utveckla känslan av ansvar för miljö hos de anställda och kontinuerligt utveckla medarbetarnas kunskap inom området.

C&M projekt ska arbeta förebyggande och eftersträva ständig förbättring av miljöarbetet.

C&M projekt ska verka för att material och metoder som ger minskad miljöbelastning används, både internt och i uppdrag.

C&M projekt ska sträva efter minskad energianvändning och minskning av utsläpp och avfall, både internt och i uppdrag.

C&M projekt ska utifrån våra kunders krav samt tillämplig miljölagstiftning sträva efter att bedriva vår verksamhet med största möjliga miljöhänsyn i uppdrag och internt. Vi ska visa öppenhet i företagets miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.