Framgångsrika fastighetsprojekt bygger på engagemang

Vi vill ge våra kunder bästa möjliga service

C&M projekt arbetar med projektledning för hela byggprocessen. Vår affärsidé är att med engagemang och kompetens utgöra drivkraften i fastighetsprojekt. Just engagemang och service är viktigt för oss, vi vill ge våra kunder bästa möjliga service. I detta engagemang ingår även att se till att våra kunder får det bästa resultatet med hänsyn till ekonomi, estetik och teknik, allt efter kundens önskemål.

Våra tjänster

Vårt arbete omfattar hela byggprojektet, från detaljplaner, program och projektledning till produktion och färdigställande. Allt förankrat genom regelbundna möten med fastighetsägaren. Vi kan på så sätt se till att du som kund få bra service genom hela byggprocessen.